Het voorkomen van ziekten ... 

 

Zodra een vogel ziek wordt is het gedaan met zijn keurig verenpakje, met zijn zang, met zijn activiteit, met zijn felle oogopslag. De veren zetten uit, de vogel zit stil en slaapt veel, verliest een gedeelte van zijn schuwheid en brengt vaak veel meer tijd dan normaal aan de zaadbak door.

Hij verliest de interesse in zijn omgeving, hij wordt lichter van gewicht, verliest de glans op zijn veren en het oog wordt dof.

De ervaren vogelkweker ziet met één oogopslag, dat er iets aan hapert. En omdat hij direct ziet dat er iets mis gaat, staat hij er gunstiger voor dan de niet ervaren liefhebber, die pas later en meestal té laat ontdekt, dat de vogel niet in orde is.

Daarom is het voor de liefhebber zo noodzakelijk, dat hij dagelijks zijn vogels nauwlettend gadeslaat. Geen enkele vogel mag hij daarbij over het hoofd zien en hij leert dan direct afwijkingen in het uiterlijk of in het normale gedragspatroon onderscheiden.

Bij die dagelijkse controle mag nooit vergeten worden op de mest te letten.

Bij vrijwel alle zaadetende vogels bestaat deze mest uit een grijswitte substantie, die niet te dun mag zijn. Dunne, kleur­loze of afwijkend gekleurde mest wijst op de mogelijkheid van ingewandsstoringen of andere ziekten.

Bij vruchten en insecteneters mag de mest gerust wat dunner zijn; ook daarbij speelt ervaring een rol en men leert op den duur van zijn vogels zien, of er aan de mest en daarmee aan de gezondheid iets hapert.

Vertoont een vogel nu ziekteverschijnselen, dan moet men ONMIDDELLIJK ingrijpen.

Wacht nooit af totdat de ziekteverschijnselen erger of duide­lijker worden en denk nooit: het is vanzelf gekomen en het zal vanzelf wel weggaan. Ziekten komen niet „vanzelf" en ze gaan ook niet „vanzelf" weg. Grijpt men niet in, dan bestaat er alle kans dat de ziekte snel verergert en dat korte tijd nadien de beste maatregelen niet meer baten. Wat doet men nu met zo'n zieke vogel?

Natuurlijk probeert men eerst de aard van de ziekte te leren kennen door een nauwkeurig en systematisch onderzoek. Met andere woorden, men tracht de diagnose te stellen. Er hoeft hier niet te worden benadrukt, hoe moeilijk het stellen van een juiste diagnose kan zijn. De vogelliefhebber is geen dierenarts, dus hij is er niet voor opgeleid om vogel­ziekten te genezen. Zelfs een kenner heeft in vele gevallen moeite met het vaststellen van de aard van de ziekte en ook de dierenarts kan dat niet op het eerste gezicht. Vaak is er een secuur en deskundig onderzoek nodig, voordat met zekerheid kan worden vastgesteld, aan welke kwaal de vogel lijdt.

Soms echter zijn de symptomen duidelijk, vooral als het ziekten betreft, waarmee de vogelliefhebber al eerder te ma­ken had.

Soms zal hij kans zien aan de hand van de beschrijving van een bepaalde ziekte te ontdekken, waaraan het hapert of zal hij kans zien de richting te vinden, waarin hij verder zoeken moet.

Maar soms ook tast hij in het duister en moet hij, min of meer op goed geluk, maatregelen nemen om de zieke vogel te genezen.

Maar in alle gevallen is het steeds de moeite waard om althans te proberen de vogel te genezen of van de dood te redden. Zelfs het goedkoopste vogeltje heeft het leven lief en een vogelliefhebber die er niet alles voor over heeft om het leven van een van zijn vogels te behouden, kan beter plaatjes gaan verzamelen.

Men leert al doende en wie de nodige voorzichtigheid be­tracht bij het gebruik van geneesmiddelen, zal nooit veel brokken maken. Integendeel, hij zal het genoegen smaken in vele gevallen een vogel die ten dode opgeschreven leek, weer in zijn volière los te kunnen laten.

We hebben de vogel die ziekteverschijnselen vertoont voor­zichtig uit de kooi of volière gevangen en we gaan hem nu aan een minutieus onderzoek onderwerpen.

Blaas de veertjes rondom de cloaca eens uiteen. Is de om­geving rondom de cloaca vochtig en plakkerig, dan wijst dit in de richting van een voedingsstoornis of een bacillaire ziekte. In vele gevallen is dan de huid rondom de cloaca en op de buik rood en vurig.

Voel eens aan het borstbeen. Is dat schep als een mes en zijn de spieren links en rechts ervan mager en slap, dan duidt dat praktisch steeds erop, dat de gezondheid van de vogel te wensen overlaat.

Natte neusgaten en een moeilijke, piepende ademhaling wijzen op verkoudheidsziekten en een happend bekje kan wijzen op aspegillosis of pokken. In het laatste geval zijn de beruchte pokken veelal op pootjes of bij de ogen te vinden. Bekijk de ogen, die soms een ontstoken rand vertonen. Voel voorzichtig of pootjes en vleugels nog in orde zijn; kijk onder de vleugels, blaas daar de veren opzij en zie scherp toe, desnoods met een vergrootglas, of er ongedierte te

 

Behandelen van een zieke vogel ...


Wanneer er bij een vogel gedragsveranderingen worden waargenomen die kunnen wijzen op ziekte, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. De vogel kan het beste zo snel mogelijk apart geplaatst worden van soortgenoten (indien aanwezig) om de kans op besmetting te verkleinen. Tevens kan de zieke vogel dan goed in de gaten gehouden worden. De vogel dient in een warme ruimte geplaatst te worden. Voor warmte kan gezorgd worden door middel van warmtebronnen. Een juiste temperatuur ligt tussen de 25-32 graden. Zorg wel dat de vogel ook zelf een koelere plaats kan opzoeken.
Geef zieke vogels de beschikking over kleine, lage voer- en waterbakken/ schaaltjes. Deze zijn gemakkelijk te bereiken voor de vogel. Daarnaast kan op deze manier goed in de gaten gehouden worden of de vogel (voldoende) eet. Geef de vogel een kleine hoeveelheid van het voeder dat de vogel gewend is. Geef verder bijvoorbeeld trosgierst bij, wat de vogel lekker vindt. In het drinkwater kan wat glucose (druivensuiker) worden opgelost. Dit wordt snel opgenomen door de vogel en geeft extra energie. Hiervoor kan druivensuiker in poedervorm worden gebruikt. Tevens kunnen ook Dextro-energie (naturel) worden verpoederd en opgelost.

Het beste is om een aparte ziekenkooi te beschikking te hebben voor zieke vogels, zeker wanneer er meerdere vogels gehouden worden.

Nadat de vogel apart geplaatst is, is het erg belangrijk om deskundige hulp te zoeken voor verdere behandeling. Belangrijk is om niet zelf te gaan ‘dokteren’ met allerlei medicijnen, zolang er geen diagnose gesteld is. Allereerst moet de oorzaak van de ziekte gevonden worden en aan de hand daarvan kan het juiste medicijn bepaald worden. Het gebruik van onjuiste medicijnen kan schadelijk zijn, maar erger nog, de vogel wordt onthouden van een juiste behandeling en kan daardoor zieker worden. Alleen een goede vogeldierenarts kan door middel van diverse onderzoeken de mogelijke oorzaak vast stellen. De meeste medicijnen worden ook alleen door een dierenarts of apotheek afgegeven. Sommige ‘medicijnen’ worden verkocht in dierenwinkels, maar om de bovengenoemde redenen zijn deze niet zo geschikt.

Juiste dierenarts
Bij een zieke vogel is het erg belangrijk om een dierenarts te consulteren voor het stellen van een juiste diagnose. Echter niet alle dierenartsen hebben veel ervaring met vogels. Dit maakt hen nog geen minder goede dierenarts, maar deskundigheid op het gebied van vogels vereist wel een aparte specialisatie. Op de site zijn een aantal dierenartsen te vinden die gespecialiseerd zijn in vogels of veel ervaring hebben met vogels. Het is van belang een dierenarts te vragen of hij ervaring heeft met vogels. Wanneer je met een vogel naar de dierenarts gaat, is het verstandig ook wat verse ontlasting mee te nemen van de vogel. Hieraan kan namelijk mestonderzoek gedaan worden, zoals de aanwezigheid van parasieten (wormen, protozoa) en bepaalde bacteriën. Zorg verder dat je allerlei gegevens hebt over de vogel, zoals leeftijd, maar met name ook over het ziektebeeld.

Onderzoek
Samen met de dierenarts kan bepaald worden wat voor soort onderzoek er gedaan kan worden met de zieke vogel. Allereerst zal de dierenarts vragen naar de voorgeschiedenis van de vogel (de anamnese stellen). Hierna kan de vogel op afstand geobserveerd worden. Een vogel zal zich bij een dierenarts vaak anders gedragen dan thuis. De vreemde omgeving veroorzaakt stress en vogels worden daardoor vaak onrustig en alerter.
Wanneer de dierenarts de vogel in de hand neemt, kan de conditie (aan de hand van de borstbeenkam) beoordeeld worden. Verder kan de dierenarts van buitenaf kijken of er bepaalde afwijkingen zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld aan het verenpak, de huid of de slijmvliezen.
Er kunnen een aantal onderzoeken worden uitgevoerd, zoals het nemen van cloacaswabs. Hierbij wordt een steriel wattenstaafje in de cloaca gedrukt en dit kan worden onderzocht (bv. op papegaaienziekte). Het nemen van een cloacaswab moet deskundig gebeuren en is niet geheel risicovrij. Verder kan er bloedonderzoek worden gedaan op de aanwezigheid van bepaalde virussen of ter bepaling van bloedwaardes. Een ander nuttig onderzoek dat uitgevoerd kan worden is mestonderzoek.

Mestonderzoek
Het onderzoeken van een mestmonster heeft twee doelen:
• Het stellen van een diagnose en bepalen van een behandeling voor de individuele vogel
• Indien nodig het behandelen van de rest van de vogels (in hetzelfde verblijf), ingeval van
een parasieten- of bacteriebesmetting.

Het is verstandig om van zieke vogels een mestmonster te nemen. Een mestmonster kan onderzocht worden op de aanwezigheid van parasieten (wormen, protozoa bv. coccidiën) en bepaalde soorten bacteriën. Tevens is het mogelijk een gevoeligheidstest te doen voor antibiotica, zodat het juiste soort antibiotica kan worden bepaald. Mestmonsters kunnen het beste worden ingestuurd als de vogel nog geen antibioticakuur of wormkuur heeft gehad. De behandelingen met medicijnen beïnvloeden de uitslag van het onderzoek. Het mestmonster dient daarom zo snel mogelijk genomen te worden, voordat de vogel behandeld wordt.

Een mestmonster wordt het beste genomen van een individuele vogel. Zet de vogel in een aparte kooi zonder bodembedekking en laat deze daar een tijdje zitten. Verzamel een aantal mesthoopjes en doe deze in een plastic zakje. Dit kan verstuurd worden in een envelop met bijbehorende gegevens (vogel, leeftijd, geslacht, ziektegeschiedenis) naar een dierenarts. De uitslag van het mestmonster duurt ongeveer 5 dagen. Alvorens de uitslag kan er alvast advies ingewonnen worden met betrekking tot de behandeling.

Autopsie
Een gestorven vogel kan voor autopsie aangeboden worden. De pasgestorven vogel wordt zo snel mogelijk afgekoeld. Bij voorkeur wordt de vogel in een koelkast bewaard. Invriezen heeft niet de voorkeur, omdat hierdoor weefselstructuren kunnen veranderen, wat het onderzoek bemoeilijkt. Vervolgens wordt de vogel zo vers mogelijk in aluminiumfolie verpakt. Hieromheen een laag kranten en dit alles in een doosje. Dit kan via het postkantoor verstuurd worden naar een dierenarts, vergezeld met gegevens over de vogel. Geef de dierenarts zoveel mogelijk gegevens over de vogel, zoals leeftijd, geslacht en voorgeschiedenis van de ziekteproblemen.

Bij autopsie wordt de mogelijke doodsoorzaak onderzocht. Zeker als er meerdere vogels aanwezig zijn, is dit erg belangrijk. Wanneer de vogel een besmettelijke ziekte bij zich droeg, kan dit worden bepaald en kan mogelijk ook de rest van de vogels behandeld worden.

 

 

Kanariepokken ... 

 

Symptomen.

 

Duidelijke adem halings problemen.
Uitwendige pokken op de huid en de poten en oogleden.
Inwendige niet zichtbare pokken.
Happende vogels die plots dood vallen in de kooi.

Overdragers.

 

Andere vogels maar vooral de vinkachtige.
Bijtende en zuigende insecten o.a. luizen en muggen vooral.
Door de liefhebber zelf als BV het virus aan de kleren zit opgelopen bij een collega ?

Voorkoming.

 

Dit is goed te voorkomen, dit door preventief jaarlijks in juli te enten. Het is ook de enige manier die afdoende helpt. Deze entstof is op de markt en of via de dierenarts te verkrijgen. De set bestaat uit twee capsules EEN GEVRIESDROOGDE ENTSTOF, EN EEN MET ENT VLOEISTOF. Het voordeel van deze entstof is de lange houdbaarheid en stabiele samenstelling, er is ook bijgevoegd een ent naald en een goede beschrijving van de manier van ENTEN. Hierin worden ook nog veel fouten gemaakt vandaar dat ik ze nog even onder uw aandacht wil brengen.
1. ENTSTOF TE OUD (een nacht open laten staan, dus altijd direct opgebruiken)
2. TE WARME ENTSTOF BOVEN DE 40 graden (door oververhitting van de ent naald dus niet afgekoeld)
3. VERKEERD ENTEN BV (in de spierbundel of bloedvat van het vleugelvlies)
4. Veel vogels sterven door bijkomende aandoeningen, vooral door bacterie infecties.
5. Hokken niet vrij van luizen en ander ongedierte.

 

Rekening houden bij het enten.

 

1. Ga altijd zeer hygiënisch te werk.
2. Naald steeds ontsmetten onder een vlam en goed laten afkoelen BV in gekookt afgekoeld water.
3. Eerst altijd de goed gezonde vogels enten, daarna de iets mindere vogels deze vogels een weekje apart houden in BV een kleinere volière.
4. De eerste 14 dagen geen badwater geven.
5. Vermijd nu zeker tocht bij de ingeente vogels. (eigenlijk altijd vermijden)
6. Stress bij de vogels zoveel mogelijk vermijden.
7. De immuniteit na enting is maximaal een jaar !!!

CONTROLE NA HET ENTEN..:
NA HET ENTEN DUURT HET ONGEVEER 14 DAGEN OM TE KUNNEN CONSTATEREN OF DE ENTING POSITIEVE UITWERKING HEEFT GEHAD, DAN PAS BEGINT DE OPTIMALE WERKING VAN DE INENTING MEN KAN DIT ZIEN OP DE PLAATS VAN INENTING ONTSTAAT EEN Klein PUNTJE.

REEDS GEÏNFECTEERDE (BESMETTE) VOGELS GAAN ONDANKS EEN ENTING DOOD !!
Het is een fabel dat vogels de in bezit zijn van de kanarie pokken nog te helpen zijn door te gaan enten van deze vogels . Met andere woorden BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN.

ENTEN MET VERSCHILLENDE LIEFHEBBERS.
Dit is zeker mogelijk maar een goede hygiëne en weten waar en bij welke liefhebber men ent is noodzakelijk. Zeker oppassen als men met dezelfde flacon gaat enten bij verschillende liefhebbers, kan je zo snel en ongewild de ziekte overbrengen. Zeker het gebruikte materiaal en naalden steeds goed ontsmetten, en verander ook van kleding en was steeds goed je handen.

POKKEN GECONSTATEERD...:
Indien u pokken constaterend of denkt te hebben, zet dan al je vogels apart bij voorbeeld in broedkooien Waarschuw al je collega's vogel kwekers neem geen onderling contact meer met je liefhebbers kwekers. Waarschuw een veearts en volg zijn advies op. Maar ik hoop dat het niet zo ver komt en dat kan maar op een manier en dat is ENTEN. En denk er aan BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN. Maar dat kan in geval van de kanariepokken niet meer

Nou laat ons hopen dat het niet zo ver komt want daar hebben we toch zeker onze vogels niet voor gekweekt en verzorgt. Maar toch blijkt dat jaarlijks weer menig vogelkweker er mee te maken krijgt met vogelpokken. Jammer heel jammer maar had dit wel moeten gebeuren kun je jezelf dan afvragen het antwoord is eenvoudigweg NEE. Daarom wil ik u langs deze weg weer even uw aandacht vragen voor het voorkomen van deze vogelpokken. Dikwijls hoort men wel eens zeggen ik heb de HAPZIEKTE maar ik wil wel even stellen dat dit totaal niets te maken heeft met de kanarie pokken. Bij kanariepokken treft men de volgende zaken aan.

 

 

 De Zwarte Stip bij kanaries ...

 

Door vogelliefhebbers worden regelmatig medicijnen gebruikt. Medicijnen hebben een doel. Dit doel kan bij een juist gebruik een goede uitwerking hebben zonder dat dit gevolgen hoeft te hebben voor de vogels in de toekomst. Helaas worden vele medicijnen door vele vogelliefhebbers nogal eens verkeerd gebruikt. Dan treden er problemen op de korte termijn of langere termijn (bij een volgende eigenaar).

Medicijnen kunnen in Nederland uitsluitend door bevoegde dierenartsen of apotheken verstrekt worden. Sommige medicijnen mogen zo worden afgegeven, andere moeten door de arts worden voorgeschreven en eventueel zelfs worden toegediend. Het afgeven van medicijnen mag ook in vele gevallen alleen, als de dierenarts een onderzoek heeft gedaan, welke ziekte er is (diagnose) en derhalve welk medicijn dient te worden verstrekt.
De dierenarts rekent veelal in de prijs van de verstrekte pot medicijnen dan ook zijn kosten van de diagnose. Ook al heeft de dierenarts geen diagnose hoeven te stellen moet hij soms toch doen, alsof hij of zij dat wel heeft gedaan, daar de dierenarts anders in overtreding zou zijn.
De prijs van de medicijnen wordt dan voor onze vogelliefhebbers toch duidelijk duurder. De medicijnen die voor onze vogels beschikbaar zijn, zijn nagenoeg allemaal ontwikkeld voor dieren als koeien, varkens en/of kippen. Hierdoor dienen wij bij gebruik bij onze vogels, ook goed te (laten) bezien wat de resultaten zijn, dan wel hoe effectief het medicijn zijn werk heeft gedaan. Het gevolg is dat we daarna aan de weet komen of de dosering verhoogd moet worden of iets dergelijks. Ook zijn er medicijnen waarbij wij te weten zijn gekomen, dat deze niet tijdens de kweek op de normale sterkte verstrekt kunnen worden, daar dit ernstige bloedingen bij de poppen kan veroorzaken. Kortom deskundig handelen is noodzaak! De meeste medicijnen welke door de vogelliefhebbers voor de vogels gebruikt kunnen worden, hebben als hoogste resultaat, dat de ziektebacterie tot onder de tolerantiegrens wordt terug gebracht. De vogel heeft er dan geen last meer van, naar kan de bacterie nog latent in zijn of haar lichaam hebben. Wij moeten er derhalve alert op zijn, dat de besmetting in de toekomst weer actief kan worden.Er zijn medicijnen, welke wel in een halve dosering kunnen worden verstrekt (denk aan sulfa’s), maar andere (zoals antibiotica) zeker niet. Het verstrekken van veel antibiotica heeft meestal resistentie tot het gevolg, waardoor het medicijn op een later moment bij gebruik bij de vogels niet meer effectief is.
Wat ik heb gehoord over de manier dat de vogelliefhebber soms medicijnen gebruikt en waarvoor, valt met geen pen te beschrijven. Ik hoop alleen dat de vogelliefhebber in de toekomst op dit punt wat voorzichtiger is en wat meer de deskundige/dierenarts zal raadplegen.
"Zwarte Punt" komt al heel lang bij de Kleurkanaries voor. Een ruim aantal jaren wisten wij niet wat dat was en zonden regelmatig jonge vogels of eendags jongen naar de faculteit Kleine Huisdieren te Utrecht voor onderzoek. Nooit kwam er een duidelijke diagnose. Het verst kwam men, met de diagnose dat er Coli-bacteriën waren geconstateerd. Nu zit coli in bijna alles wat we ons kunnen voorstellen, dus dat hielp ons niet zo.

Vele liefhebbers in de Zuid-Europese landen hadden ook reeds lang last van de Zwarte Punt en hebben dit daar ook laten onderzoeken. Daar had men naast de Coli-bacterie ook en in hoofdzaak "Micro Plasma" geconstateerd. Ik werd door medeliefhebbers (van vogels en een goed glas wijn) geïnformeerd dat men hiertegen Tiamutin gebruikte. Tiamutin is een medicijn welke in vloeibare vorm te verkrijgen is alsmede in poedervorm. De vloeibare word gebruikt, om via verstuiving door inhalering (in een gesloten kooi) aan de vogels toe te dienen. Dit kwam mij als een nogal moeilijk systeem voor en heb gezocht naar de effecten van de poedervorm.
In Nederland had ik een tweetal producten ter beschikking de "TylOSINE tartaar" van a.a.-vet Diergeneesmiddelen nv te Harderwijk en de TYLOSINE (TYLAN) van, ik meen, Elli Lilly.
Met de TYLOSINE in poedervorm van a.a.-vet Diergeneesmiddelen nv had ik uitstekende resultaten maar de TYLAN poeder van Elli Lilly blijkt ook zeker functioneel. Ongeveer vier weken voor de kweek, gedurende vijf dagen 1,5 a maximaal 2 gram, per liter drinkwater toevoegen. Indien de besmetting tijdens de kweek weer op komt, gedurende drie dagen in dezelfde dosering verstrekken.Wat er, gebeurd is het volgende: De besmetting van de bacteriën in de poppen wordt tijdens de ontwikkeling van de eileider sterker en sterker. De Myco Plasma komt in het ei en het ei wordt bebroed. Er komen steeds meer bacteriën waardoor het jong veelal -reeds in een verregaande groei in het ei afsterft. Als het jong wel uit het ei komt, heeft de besmetting reeds een verteerde plek in de buik veroorzaakt (dat is de "Zwarte Punt") en het jong stinkt meestal al een beetje, Binnen een dag sterft het jong doorgaans. Medicatie op dat moment is nauwelijks meer mogelijk.

Door het verstrekken van Tiamutin wordt de besmetting bij de pop minder en komen er minder of nauwelijks Myco Plasma bacteriën in het ei. De jong-geboren vogels hebben wel een zeer kleine hoeveelheid mee (kunnen) krijgen maar hebben hier geen last van. Tijdens het eerste jaar neemt het aantal toe en kan dat tijdens het volgende jaar in de kweek weer voor een probleem zorgen.
Hierdoor moeten we dan wederom preventief een kuur TIAMUTIN verstrekken. De besproken TIAMUTIN producten hebben geen vitamine als drager. In het algemeen ben ik tegen een vitaminepoeder als drager voor medicijnen.
Er zijn meerdere medicijnen welke Myco Plasma als contra indicatie hebben zoals Lincomycine. Deze werkt in de luchtwegen maar de TIAMUTIN werkt in het maag-darm kanaal. Die hebben wij nodig.Mocht je TIAMUTIN aan willen schaffen, dan kun je dat het beste in de bestaande verpakking van 200 gram of meer doen. Het product is lang houdbaar en zeker langer gebruikbaar. De kleurkanarie verbruikt 5 a 6 gram water per dag. Met een liter drinkwater kunt je derhalve snel 160 vogels per dag verzorgen. Ondanks dat het product vrij prijzig is, hoeft het je per saldo derhalve niet veel te kosten.

Met Dank Internationale Studieclub van Mozaïeken.

HEDEN IS ER EEN NIEUW PRODUCT NL TIAMUTIN,EN ZOU NOG BETER ZIJN DAN TYLOSINE.

Ingezonden stukken over behandeling wil ik ook graag plaatsen ,elke tip is in deze ziekte  meegenomen .

Wout,Ik kuur  nu alle jaren 4 weken voor de kweek, 5 dagen met die Paracilline.10 tot 20mg per kg gewicht geven ze op.Ik doe een theelepel per liter water.Die druppels die ik geef als ik er nog een tegen kom (jong met zwarte stip) is een klein mespuntje  in 10ml water en dan met een spuitje, een paar druppels opspuiten, zo snel als de jongen gaapt  2 a 3 maal inspuiten en de zwarte stip is weg (en het jaar daarop geven deze vogels geen zwarte stip door, heb ik onder vonden). Alleen als ze uit het ei komen een de stip is al zeer groot is er niets aan te doen.Maar  sinds ik kuur voor de kweek met Paracilline heb ik nog weinig gevallen van stip.Ook kunt u wat hand opfok met die wateroplossing geven Paracilline is bij de apotheker te verkregen het is in 250 gr.. verpakking wat tamelijk veel is, maar wij kopen dat gewoonlijk met 2 of 3 samen. Kost ongeveer 3500 franc.Met vriendelijke groeten,Marcel verscheuren .

Medicament zwarte stip ? (ingezonden )  

Het broedjaar 2001 heb ik wel 80 jongen weggegooid die hiermee waren aangedaan. Met moeite kreeg ik 36 jongen op stok. Dat hield dus wel in dat je soms twee keer per dag de nesten moest schoonmaken. Dan ga je toch wel eens denken om ermee op te houden. Maar net als de vogels die besmet waren ben jezelf ook besmet met het Harzervirus en als je dan op de wedstrijden toch nog mooie resultaten behaald ga je toch weer vol goede moed verder. Nu zitten we weer in het broedseizoen 2002 en het begint weer: Natte nesten en een enkele met Zwarte stip. De eerste ronde verliep ook weer niet al te best, van de twintig poppen had ik maar 11 jongen op de stok gekregen. Balen dus weer dat het weer net zoals het jaar daarvoor een hele toer wordt om een flink aantal op stok te krijgen. Nu hoorde ik van een collega Harzerkweker, dat er ook een kleurkweker hetzelfde probleem had, die gebeld, en hij gebruikte al enkele jaren LOCO- SIGMANYCINE.

Dit met groot succes want hij was van dat hele natte nesten gedoe af. Toen heb ik onmiddellijk ook dit middel opgehaald en toegediend. Ik had toen drie nesten met elk drie jongen liggen van ongeveer twee dagen. Het resultaat was voor mij verbluffend: je zag de ontlasting van de jongen met de dag beter worden met het z.g.n. vliesje eromheen, dus de poppen konden hun werk weer naar behoren doen nl. de ontlasting oppakken en ergens anders deponeren. Nu heb ik van ongeveer twaalf poppen veertig jongen in de nesten liggen en het gaat heel voorspoedig met deze jongen. En wat mij opvalt: geen enkel jong meer met ZWARTE STIP! Zou dit dan HET middel zijn tegen de zwarte stip? Dit middel is verkrijgbaar bij de dierenkliniek/dierenarts in poedervorm wat je in het drinkwater verstrekt, elke dag vers aan te maken.

De kosten zijn ± 10 Euro per 50 gram.
Op het etiket staat 50 gram LOCO- SIGMANYCINE
Indicatie: Bacteriële infectie ( o.a. E-colli )
Dosering: 1 maatlepel op 200 ml. per dag.
Kuur: 5-7 dagen 9;
De dosering is als volgt: Ik heb de eerste 5-7 dagen 5 maatschepjes op 1 liter water gedaan en dit 7 dagen gegeven, daarna een vitamine kuur van 3 tot 4 dagen. Nu ga ik door met elke dag met ¼ maatschepje op 1 Liter water en de resultaten tot nog toe zijn prima. Maar: voorzichtigheid blijft geboden! Houd de jongen en de nesten goed in de gaten. Hopende dat U er ook wat aan heeft. Want ik denk niet dat ik de enige ben die met dit probleem zit\zat. Afkloppen. Voor informatie hierover kan U altijd contact met mij opnemen. P.s. Toen ik op 14 april dit stukje maakte kwam er op 15 april een nest uit van vier jongen. Toch hadden twee hiervan een Zwarte stip. Toen ik op 16 april weer keek was bij beide jongen deze zwarte stip verdwenen. Ze groeien nu voorspoedig op en zijn inmiddels al weer een week oud. Het lijkt dus te verdwijnen van dit middel!

J.W. van Dijk Tel 038) 332 35 49

Zwarte stip via een virus ? (ingezonden)

Een nog vrij onbekend virus is echter het ÄDENO"- Virus .Dit virus is komt voor in de omgeving van de E collibacterie -besmeting en vogels die met dit virus besmet zijn ,produceren een heel natte mest ,die gewoon weg gespoten wordt .De ziekte ZWARTE STIP blijkt nu ook een besmetting te zijn met het Adeno virus Het jong wordt geboren met een zwart puntje in de lever ,knokt en vecht een paar dagen om dze virusbesmetting te overleven.maar sterft toch.Smons zelf met volle krop,maar de darmen en lever zijn zodanig aangetast ,dat het jong het voedsel gewoon niet in het lichaam kan opnemen..Bij ontlasting onderzoek blijkt dan,dat de vogel een beetje Coccidiose en een beetje Atoxyplasmose bleek te hebben.De werkelijke oorzaak is dan het ADENO-VIRUS ,dat profiteerd van de lichte besmettingshaarden van de 3 genoemde ziekten .De aanwezigheid van het virus kan niet middels ontlastings onderzoek worden aangetoond,alleen middels een bloedonderzoek.Het vlierbessenbloesem-exstact is een middel tegen virusbesmetting helaas echter niet altijd voldoende.Met dank aan de Hr p van der zanden.

 

 

 

De Bloedluizen ...

 

werden deze producten uit de handel genomen. Een van de producten (Carbaryl ) zou kankerverwekkend zijn En als dat zo is dan moet dit ook verboden worden ,onze gezondheid moet prioriteit nummer een zijn en blijven. Dus er was maar een manier om bloedluizen te voorkomen ,op zoek gaan naar andere doeltreffende producten. En dat werd dan ook op grote schaal gedaan door diverse bedrijven ,en zeker ook in de kippen branche deze mensen zaten ook tot hun nek in de problemen.,ja zelfs de productie van de eieren zakte flink door de aanwezigheid van bloedluizen.

 

 

URA product ,dit wil zeggen dat deze producten uitsluitend verkrijgbaar zijn met een recept van je dierenarts .staat voor Uitsluitend op recept leverbaar. Deze producten worden als druppel in de nek ,of in het vleugelvlies gedruppeld. Dutchy's :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn kwekers die ook een koffiefilter in hun nestbakje doen ,dit is mooi wit ,en kan men ook licht insmeren met bv Vasaline of drenken in een product tegen bloedluis ,daarin zet men dan het Nest of nestbakje . Eventuele luizen zullen dood gaan of blijven plakken tegen de vasaline en of ander vettig product. En tevens is het ook een goede indicator ,de witte kleur als er bloedluizen zijn ,zij gaan graag zitten op witte ondergrond. Maar ondanks het koffiefilter toch de bloedluizen ook op de bovenstaande maner bestrijden met het product naar keuze.

 

De laatste jaren is een van de meeste vragen die ik krijg via internet ,tentoonstellingen ,en andere gelegenheden ,is de vraag wat is nu het beste product voor de bloedluizen te bestrijden .En dat is ergens een normale vraag want sinds het verbod van carbaryl zijn de luizen wel moeilijker te bestrijden en flink in opmars.

Samenvatting.

 En de bestrijding van bloed- en andere luizen (zwarte )zal steeds moeilijker worden naargelang deze diertjes zich zullen gaan aanpassen tegen de omgeving en hun bestrijdings producten .Voorheen werden diverse producten met succes gebruikt bv Ocepou – Baygon –Parasit-ex – Sevin - Ardap en zo kan ik nog wel even doorgaan een ieder van ons kent of heeft die of andere producten gebruikt..Maar door een europees verbod

 

Wat Nu :

Tot op heden zijn verschillende producten in omloop gebracht door bedrijven gespecialiseerd in middelen tegen bloed- en andere luizen. Vele producten die op de markt worden gebracht ter bestrijding van de bloed- en andere luizen zijn in vele gevallen ontoereikend om van deze diertjes verlost te geraken. Of de doeltreffendheid is erg kort Bij andere producten dient u soms omslachtig te werken zorgen dat uw vogels en u zelf niet direct in aanraking komen met het product. Maar toch zijn er ondanks dat de Carbaryl verdwenen is ,vrij goede nieuwere producten op de markt gekomen ,en verschillende zijn nog in onderzoek en of testfase .

 

Ontsmetten en bestrijden :

 Hier over is al veel geschreven ,en dat ga ik zeker hier niet meer doen , Maar ik wil nogmaals fel benadrukken dat dit 2 verschillende zaken zijn ,die onafhankelijk van elkaar moeten gebeuren .Maar ook beide moeten gebeuren. Ontsmetten is niet bestrijden ,en bestrijden is niet ontsmetten. Meer hierover op mijn site ,in Ontsmetten en bestrijden . Wat ook belangrijk is dat men vogels van de TT ,en ook aangekochte vogels goed observeert op luizen ,nog beter is de vogels na de Tt ,en aangekochte vogels licht te benevelen met Bv U2-Op ,er makkelijk aan te brengen ,en erg doeltreffend. Op deze manier hou je ook al het begin van luizen buiten je vogelverblijf. En blijf ook opserveren ,in naden kieren ,en spleetjes ,en zeker op en rond stokjes ,en nestbakjes.

 Welke producten nu gebruiken ??? :

 Dit is niet makkelijk om er iets over te schrijven ,want er zijn vele producten ,ik kan alleen mijn evaring van deze producten weergeven ,en ook wat ik verneem van collega kwekers .En ook de verzorging voor aanvang van de kweek speelt hier een grote rol in .Wat ik wel doe ,daar ik regelmatig producten verkrijg van leveranciers en andere is producten testen ,en zo kom ik er ook achter welke wel en minder goed werken, Het vraagt wel wat werk en aandacht maar dat vind ik hoort bij mijn hobby.

 Aantal nieuwe producten zijn :

 Dit zijn producten waarvan ik zelf ,en collega,s de afgelopen jaren de bloedluis met vrij goed succes hebben bestreden ,En dus zeker een aanrader zijn om hier straks de luizen mee ten aanval te gaan.

Natuurlijke producten ???

 Deze zijn er ook wel ,denk maar aan tabak steeltjes in het nest leggen ,of wat ook gedaan wordt knoflook ,Ook het ecolyptusblad en knokloof in het nest zou er toe bijdragen.Maar als u deze natuurproducten gebruikte adviseer ik toch om dan ook evengoed te ontsmetten ,en te bestrijden met een van de bovengenoemde middelen.

Nieuw en ecologisch zijn de

Dutchy’s® zijn roofmijten uit de familie Laelapidae en komen in grote delen van Europa vrij in de natuur voor. Ze leven in de grond en jagen daar op allerlei bodemorganismen. Wanneer we deze roofmijten uitzetten in dierenverblijven worden ze felle bestrijders van o.a. bloedmijten. Ze jagen de hele dag achter hen aan en doden ze om ze vervolgens op te eten. Het is een kwestie van tijd; de roofmijten komen vrijwel altijd als winnaar uit de bus. Deze dutchy,s heb ik zelf ook getest maar het werkt bij mij niet om de eenvoudige reden dat ik zoals eerder vermeld andere producten gebruik en uittest .Met het gevolg dat ze dood gingen .Maar dat wist ik eigenlijk ook op voorhand want daarvoor had me de leverancier Refona voor gewaarschuwd. Verder hoor je toch veel positieve reactie,s over deze bestrijders , en ook de erg moeilijk te bestrijden Zwarte luis zou door de dutchy,s te bestrijden zijn . Ook hoor je hier en daar dat het niet 100 % is .Maar dat hoor je ook van andere middelen. Wat voor ons vogelkwekers ook erg belangrijk is dat deze firma Refona ,toch veel onderzoek doet naar het bestrijden van luizen op deze manier ,en dat kan ons vogelkwekers zeker op kortere termijn zeker van nut zijn om te komen tot een andere manier van bestrijden van bloedluizen.

 Zijn de producten duur ??.

 Dat de producten voor het bestrijden van bloedluizen ,zwarte luis en andere duur zijn hoort men regelmatig ,maar toch ben ik het daar niet 100 % mee eens . Dit komt ook dat de fabrikant zich aan strikte regels moet houden ,en de verpakking degelijk moet zijn .Maar om het nu duur te noemen ,wat is duur als u niet goed de bloedluizen ,en of andere bestrijd ,en er gaan enkele nestjes jongen dood door de bloedluizen ,wat is dan duur ,en welke een frustraties geeft het aan je hobby .Nee niet bestrijden of niet zoals het hoort is volgens mij duurder dan het kopen van goede bestrijding middelen. Wat misschien wel waar is ,dat de meeste leveranciers erg kleine potjes en of spuitbussen verkopen ,en ja als men diverse grote vluchten ,en kweekruimten en kweekbakken heeft dan gaan er flink wat busjes doorheen. Maar mijn inziens nog altijd beter dan nestjes met dode jongen ,en veel bloedluizen!!!!

 Hoe nu de bloedluis bestrijden .

 Zorg op de eerste plaats dat je vogels die je aangekocht en of terug komen van een tentoonstelling controleert op bloedluizen ,vederluis en of andere .Beter is al je nieuwe vogels te behandelen tegen bloedluizen ,en andere met een spray naar keuze.

 

 

 Een nader blik op uitwerpselen ...

 

Het is voor iedere vogelbezitter zeer aan te raden om regelmatig even naar de uitwerpselen van de vogel(s) te kijken. Immers, veranderingen in het ontlastingpatroon of in de uitwerpselen kunnen duiden op diverse ziekten.

De uitwerpselen van vogels bestaan uit 3 componenten: De feaces (=ontlasting), de urine en uraten en worden gezamenlijk uitgescheiden via de cloaca. De ontlasting van de parkiet is wormvormig en is bij zaadeters vaak donkergroen van kleur. Bij grasparkieten die enkel pellets eten is deze vaak bruin gekleurd. Uiteraard kunnen bepaalde voedselsoorten zoals bessen een verkleuring van de ontlasting geven.
Indien een parkiet 24 uur niet eet, treedt er ook een kleurverandering op: de ontlasting wordt dan een bijna teerachtige substantie en is donkergroen tot zwart. Dit wordt veroorzaakt door de stof bilirubine.

Soms komt het voor dat in de uitwerpselen meer vocht zit dan normaal. Als de faeces (= ontlasting) nog gevormd is, spreken we niet van diarree. Bij dit soort "natte" uitwerpselen is slechts sprake van een toegenomen urine uitscheiding. Indien het "groene gedeelte", de ontlasting niet gevormd is, is er echter wel sprake van diarree.

De urine wordt uitgescheiden door de nieren. Hoe meer een grasparkiet drinkt, hoe meer urine hij of zij zal produceren. Ook vogels die wat vaker fruit eten, zullen meer urine uitscheiden vanwege het hoge vochtgehalte van het fruit. Vogels die enkel pellets eten, zullen uiteraard minder vocht uitscheiden.

Het derde zichtbare bestanddeel in de ontlasting zijn de witachtige uraten. Deze stof wordt door de nieren uitgescheiden en is een afbraakproduct van de eiwitten die de vogel tot zich neemt. Indien een grasparkiet teveel eiwitten tot zich neemt, kan het zijn dat de nieren dit niet kunnen verwerken. Jicht of niervergiftiging is dan mogelijk. De vogel zal in dat geval veel gaan drinken. Veranderingen in de kleur van de uraten kan duiden op ziekte. Groen of geel kan duiden op een leverziekte. Ook bepaalde infecties kunnen kleurverandering teweeg brengen.

Een groot misverstand is dat vogels diarree krijgen van het eten van fruit of groente. Met name slablaadjes staan in een kwaad daglicht.
Dit is echter niet zo. Slechts de hoeveelheid urine neemt toe, maar de faeces blijft normaal gevormd.
Ook bij stress zullen vogels meer vocht uitscheiden: tijdens een bezoekje aan de dierenarts kan tengevolge van een verhoogde bloeddruk de vogel ook meer urine gaan produceren. Om de druk op de bloedvaten te verlagen, zal het lichaam vocht gaan uitscheiden. Ook dit heeft niets met diarree te maken, het is een normale fysiologische reactie.

Ten slotte:

Er zijn veel verschillen in de grootte, hoeveelheid en de frequentie betreffende de uitscheiding van ontlasting.
Bloed in de urine kan duiden op loodvergiftiging, of een nierinfectie. Een toegenomen urineproductie kan komen door een toegenomen consumptie van fruit en groenten, maar het kan ook duiden op een infectie, stress, of dorst ten gevolge van een metabole ziekte.
Diarree kan veroorzaakt worden door door bacteriën, protozoën, virussen, wormen en toxinen. Bekijk daarom regelmatig de ontlasting van uw gevederde vriend. Is deze afwijkend van wat "normaal" is voor uw grasparkiet, ga er dan mee naar de dierenarts. Leg een paar uur voordat u gaat een schoon stukje plastic op de bodem van de kooi om de uitwerpselen op te vangen. Uw dierenarts kan o.a. door middel van microscopisch onderzoek een eventuele diagnose stellen en tijdig een behandeling inzetten.