Via de ringencommisaris worden de benodigde ringen bij de bond besteld.

Door de bond worden voor de diverse soorten vogels ringen gemaakt.

 

Hierop staat vermeld, kweeknummer, kweekjaar, afkorting van de bond en een volgnummer.

Voor verdere informatie of het bestellen van ringen kunt u kontact opnemen met de ringencommissaris.

 

Dhr. P  De Liége   Tel : 045-5444017          Bestelformulier voor gewone ringen 2017 : klik hier


                                                                        Informatie betreft ringen 2017    : klik hier

                                                                 

                                                                  


 

 

Ringen voor beschermde vogels.
u kunt hier een brochure van de bond downloaden, waarin alle informatie staat over het ringen

van beschermde vogels.
Getracht is deze brochure hanteerbaar en leesbaar te houden.


De brochure geeft antwoord op al uw vragen, maar komt u iets tegen wat er niet in staat

of onduidelijk is meld dat dan s.v.p. aan het bondsbureau.