Lid worden :

 

 

Als vogelliefhebber zit je goed bij De Vogelvrienden Bocholtz.

 

Een vereniging voor elke liefhebber, bent u geïnteresseerd of wilt u lid, steunend of gastlid worden, neem dan contact op via het contactformulier.....    

Tevens organiseren wij als vereniging ieder jaar een tentoonstelling, barbeque en een theke avond, waar u contacten kunt leggen met andere  leden van de vereniging..    

                                                                                                                                                      

U ontvangt dan iedere maand het mooie geïllustreerde maandblad Onze Vogels van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De aanmelding dient te geschieden via het contactformulierklik hier  onder vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats, evt  telefoonnummer.

 

Of u kunt zich opgeven bij onze ledenadministratie Dhr. W. Janssen Tel : 045-5423992 of via dit  inschrijfformulier

Formulier uitprinten, invullen en op sturen naar Dhr. W. Janssen Gaffelhof 24 6418 KB in Heerlen.

 

De contributie bedraagt per jaar € 37,50 per persoon, voor jeugleden t/m 18 jaar € 21,00 en steunend lid € 20,00 dit kan worden gestort op Rabo bankrekeningnummer NL 45 RBRB 0931 0090 06 ten name van " De Vogelvrienden Bocholtz ".

 

Wilt u het lidmaatschap opzeggen dan dient dit schriftelijk te geschieden, voor 31 december van het lopend jaar.