Aanschaffen van Vogels ...

 

Allereerste vraag die u moet stellen bij het aanschaffen van kanaries is hoeveel vogels kan ik plaatsen en welke soorten. Het is wel verleidelijk om onmiddellijk een groot aantal vogels aan te schaffen maar men kan beter rustig beginnen. Begin met een 3tal goede koppels dan met een hele resem slechte koppels. Als u iets wil bereiken in deze hobby dan is alleen het beste kweekmateriaal goed genoeg,  geef liever iets meer uit aan een goed koppel en hou hiervan de beste jongen door. Bezoek een aantal tentoonstellingen, hier uit kan je leren en zien welke vogels de meeste punten behalen en welke niet. Als er enkele kwekers in uw buurt wonen vraag dan eens om informatie. Je kan ook lid worden van een club, hier door kom je wel in contact met enkele voorname kwekers. Als beginnend liefhebber moet u wel weten waar uw verlangens liggen, het beste kan je beginnen met de gewone vogels dit wil zeggen met de normale kleuren. Als je dan een keuze gemaakt hebt neem dan eerst contact op met diegene waar je je vogels wil gaan kopen en informeer zeker naar de prijs, zodat je later zeker niet voor een verassing komt te staan door een te hoge vraagprijs. Het beste kan men de vogels aanschaffen in de late zomer of in de herfst dan hebben de meeste kwekers de vogels die ze doorhouden geselecteerd en doen ze de overtollige vogels weg. Vraag aan de kweker of hij de vogels die jij wil aanschaffen eens in een TT kooi zet dan kan je het formaat de kleur het type en de kop van de vogel goed beoordelen. Kijk ook naar het gedrag van de vogels zitten ze rustig op stok, zitten ze goed in hun veren. Als het erg onrustige vogels zijn kan je deze het beste niet aanschaffen omdat deze eigenschap vaak wordt overgebracht op de jonge vogels. Zorg ook dat je info hebt over het voer dat deze kweker gebruikt en over de voeder methode De allereerste vraag die u moet stellen bij het aanschaffen van kanaries is hoeveel vogels kan ik plaatsen en welke soorten. Het is wel verleidelijk om onmiddellijk een groot aantal vogels

 

 

Voordat je vogels gaat kopen ...

 

Voor degene die overweegt om vogels te gaan houden is het van het grootste belang niet overhaast te werk te gaan. Koop geen vogels in een opwelling, maar overdenk eerst: Hoeveel tijd en aandacht wil ik aan mijn vogels besteden? Welke vogels zou ik willen houden? Welke ruimte, zowel qua inhoud als inrichting, heb ik voor de vogels in gedachten? Hoeveel kennis heb ik over het houden van vogels en waarover zou ik meer moeten weten? Het vergaren van kennis kan via vogelliteratuur, maar het verstandigst is toch wel om zich te laten informeren door mensen die al enige ervaring hebben met het houden van vogels. Neem de tijd om over bovenstaande vragen goed na te denken en een weloverwogen beslissing te nemen. Naarmate men zich meer in de materie heeft verdiept en het enthousiasme om vogels te gaan houden allengs groter wordt zal men merken dat men niet zomaar lukraak kan bouwen en kopen, maar min of meer gedwongen wordt keuzes te maken. 

 

Vruchten- en insectenetende vogelsoorten.

Een voor de hand liggende keuze waarvoor men gesteld wordt is uiteraard welke vogels men wil gaan houden. Men kan kiezen tussen zaadetende soorten en vogels die zich voeden met vruchten, insecten of nectar . De laatstgenoemde groep vereist een veel intensievere verzorging en mijn inziens, ook de nodige ervaring met het houden van vogels. In het algemeen wordt daarom onervaren vogelhouders afgeraden met, zowel Europese als exotische, vruchten- en insectenetende vogelsoorten te beginnen. 

 

Zaadetende vogelsoorten.

Er is een ruime keus aan zaadetende vogels voorhanden: kanaries, Europese vogels, prachtvinken uit Afrika, Australië, Azië, enz., enz. Tussen de zaadetende soorten bevinden zich vogels die goed aarden in het Nederlandse klimaat, weinig eisen stellen aan huisvesting en voeding en een sterke weerstand hebben tegen ziekten. Er zijn ook soorten die erg kwetsbaar zijn en hoge eisen stellen aan huisvesting en voeding. Zoals hierboven al gesteld zijn deze soorten voor de beginnend liefhebber niet zo geschikt. 

 

Vechtpartijen in gezelschapsvolières.

Heeft het idee post gevat een gezelschapsvolière in te richten dan is het van het grootste belang dat de vogelbevolking in harmonie met elkaar kan samenleven. Sommige vogelsoorten kunnen zich erg agressief opstellen tegenover andere vogels, met vaak dodelijke afloop voor de vogels die het laagst in de pikorde staan. Men wordt dus voor de niet onbelangrijke keuze gesteld om een vogelbevolking samen te stellen die elkaar verdraagd . Heel belangrijk is hierbij ook de ruimte die de vogels tot hun beschikking hebben. 

 

Overbevolking.

Overbevolking geeft vrijwel altijd problemen. Dit varieert van agressiviteit tegenover elkaar tot problemen met de gezondheid van de vogels. In een grote volière met veel groen, waarin vogels zich kunnen verstoppen, kunnen uiteraard meer vogels gehuisvest worden dan in een volière met dezelfde afmetingen, maar zonder begroeiing. Gevaar voor overbevolking is bij vrijwel ieder vogelhouder levensgroot aanwezig. Ongemerkt breidt een vogelbevolking zich uit en daardoor hebben bijna alle vogelhouders in de beschikbare ruimte te veel vogels vliegen.

 

Beplanting.

Ook het vogelverblijf, zoals de vogelhouder dat graag zou zien en vogelsoorten die daarin leven, moeten op elkaar afgestemd zijn. Sommige vogelsoorten krijgen het voor elkaar een schitterende beplante volière in een oogwenk kaal te eten. Kanaries hebben in dit opzicht een dubieuze reputatie. Ook kromsnavels zijn vaak knagers, die van de beplanting weinig over laten. Een voorkeur voor een mooi beplante volière beperkt dus de keuze in de soorten die men kan aanschaffen.